PROSIAK.PL
 * STREFA ROZRYWKI * 

dowcipy, ostre dowcipy, czarny humor, mocny humor, najlepsze dowcipy, mocne, dowcipy i humor, dowcipy, oblechy, dowcipy, najlepsze, dowcipy, modelki, biznes, banki, kasa, foto, zdjęcia, sesja, wizaż

nastoletnie ostre zdjęcia nastoletnie rysunki nastoletnie obrazy nastoletnie czarne foto nastoletnie modelki nastoletnie wizaż nastoletnie biznes nastoletnie banki nastoletnie ostre kasa zdjęcia nastoletnie modelki nastoletnie wakacje najlepsze nastoletnie wycieczki nastoletnie urlop nastoletnie zdjęcia pieniądze nastoletnie fotki nastoletnie wyjazd pieniądzenastoletnie czarne wyprawa nastoletnie urlop pieniądzenastoletnie wakacje nastoletnie kredyty nastoletnie mieszkanie najlepsze nastoletnie media nastoletnie praca nastoletnie video nastoletnie czarne kamera nastoletnie reklama nastoletnie video pieniądze nastoletnie muzyka nastoletnie wizaż najlepsze nastoletnie sesja zdjęciowa nastoletnie modelka pieniądze nastoletnie modelki zakupynastoletnie czarne pieniądze nastoletnie forsa nastoletnie wakacjenastoletnie słońce najlepsze nastoletnie pogoda nastoletnie ostre urlop nastoletnie ferie czarny nastoletnie sklep pieniądze
dowcipy smsy humor smsy
Infinity . Nastoletnia . Rapa Nui . Superbitch . fajne ciuchy . pachnące miodem zmysłowa ona . a może tak na morze? . 60% zniżki na hotele na całym świecie! . 70% zniżki na hotele na całym świecie! . Svarovski - 29 zł, 59 zł, 109 zł... . cztery oczy tanio . Lekcja uwodzenia... Zobacz jak go zdobyć w parę chwil... . komputery Klub dla Ciebie
prywatność

1. Prosiak.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Mazowia Studio z siedzibą w Legionowie.

2. Każdy użytkownik przystępujący do korzystania z serwisu przyjmuje tym samym do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Serwis jest witryną internetową zawierającą szeroko pojęte treści rozrywkowe. Informacje i materiały w nim zawarte pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z serwisem. Serwis nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu.

4. Mazowia Studio zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu.

5. Użytkownik korzysta z informacji i usług dostępnych w serwisie na własne ryzyko.

6. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

7. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

8. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Mazowia Studio, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

9. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Prosiak.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Mazowia Studio podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

10. Serwis nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

11. Mazowia Studio nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach serwisu jak i za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.

12. Mazowia Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą serwisu.

13. Prosiak.pl publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm współpracujących) którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Prosiak.pl i/lub stylu, wspólnej marki.

14. Mazowia Studio nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

15. Mazowia Studio nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Prosiak.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.

16. Mazowia Studio nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Prosiak.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

17. Mazowia Studio nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.

18. Mazowia Studio nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

19. Ze względu na techniczne ograniczenia Mazowia Studio nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Serwis nie może też zapewnić, że przeglądanie stron na portalu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

20. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Mazowia Studio nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

21. Mazowia Studio nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom przesyłanym do serwisu. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

22. Zarówno układ treści zawarty w serwisie jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

23. Zawartość Prosiak.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Mazowia Studio i w ramach przeznaczenia określonego przez Mazowia Studio.

24. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

25. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Prosiak.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

26. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Expander.pl na zasadach ogólnych.

27. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do Prosiak.pl pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do serwisu jest równoznaczne z udzieleniem Mazowia Studio zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie Prosiak.pl i ich wykorzystywanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na „kliknięciu” myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).

28. Mazowia Studio wykorzystuje informacje o swoich użytkownikach wyłącznie w celu: poprawienia treści swych stron, dostosowania treści i układu strony do preferencji poszczególnych użytkowników, informowania użytkowników o zmianach w Prosiak.pl informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, które zdaniem Prosiak.pl są interesujące dla Użytkowników; monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego regulaminu.

29. Prosiak.pl nie prowadzi sprzedaży list swoich użytkowników.

30. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w Prosiak.pl, oświadcza iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania.

31. Dane dotyczące użytkowników służą określeniu ich preferencji w zakresie potrzeb, zainteresowań (z wyłączeniem danych określonych w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych) i mogą być wykorzystywane przez Mazowia Studio z prawem udostępniania reklamodawcom, aby lepiej odpowiadać na potrzeby użytkownika, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.

32. Użytkownicy Prosiak.pl, wyrażają zgodę na przesyłanie komunikatów drogą poczty elektronicznej lub do skrytki zarejestrowanego użytkownika. Jednocześnie użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie mu materiałów reklamowych stosownie do wyboru dokonanego przez Prosiak.pl

33. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

34. Mazowia Studio zachowuje sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Jednoczenśnie zobowiązuje się do publikacji zmian na łamach serwisu Prosiak.pl. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

Subskrypcja:
codziennie 3 dowcipy na e-mail!
:: Stałam się całkowicie ... ::
:: Zagłuszyłam wszystko p... ::
Wyszukaj:
:: tele2 czyli płacę - żądam! ::
:: kiepski koncert Mansona ::
:: notoryczny obsraniec ::
:: miłośnik ideolog - beton ::
:: inglish po włosku ::
:: ci panowie, ci panie ::
:: Milena - obiekt westchnień ::
:: ziomy - prawda o życiu ::
:: sedno sprawy czyli meritum ::
:: Mam M1 do wynajęcia ::
Google:
:: Viagra, Kamagra, środki na potencję ::
:: środki na potencję ::
          
        
PROSIAK.PL Copyright @ 2005 MAZOWIA.COM All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.       
created by